Cập nhật hôm nay

90 khóa học mới, 16 trung tâm và 22 giảng viên BẤM XEM NGAY

Giảng viên

David Thanh

Giảng viên :David Thanh Chuyên gia đào tạo Digital Marketing - Giám đốc học.

Châu Thùy Trang

Giảng Viên Châu Thùy Trang Hiện đang công tác giảng dạy tiếng Việt và.

Ruby Thảo Trần (Trần Thị Thu Thảo)

CEO of KungFu English-Ruby's House. Tốt nghiệp thạc sỹ lý luận và phương pháp.